Načítání
„Permitting je jako strategická  hra, ve které nemáte  protihráče, jen spoluhráče.“

O nás

Zajišťujeme kompletní servis pro přípravu velkých investičních projektů v ČR se zaměřením na získání potřebných stavebně technických povolení a rozhodnutí o investičních pobídkách.

Usilujeme o hladký a co nejrychlejší průběh všech řízení ve fázi projektové přípravy i realizace projektu.

Proč s námi

  • Najdeme pro vás nejlepší strategii a postaráme se o její implementaci. Dokážeme včas určit rizika a předcházet jim.
  • Představujeme unikátní spojení technického a právního pohledu při plánování a realizaci investic.
  • Přinášíme výraznou úsporu času i finančních prostředků pro celý projekt. Cena za naše služby je ve srovnání s úsporou zanedbatelná.
  • Nabízíme zkušenosti s projektovou přípravou a plánováním rozsáhlých investic od roku 2003.

Služby

Permitting

Stavebně technická povolení

Zajišťujeme všechny stupně dokumentace a typy povolení pro rozsáhlé investiční projekty na území ČR. Jedná se o změny územních plánů, EIA, IPPC, územní rozhodnutí, stavební povolení, rozhodnutí o povolení zkušebního provozu, kolaudační souhlas a všechna související povolení.

Na projektech se podílíme od prvních úvah o projektu, přes přípravu a realizaci, až po uvedení do užívání. V průběhu plánování definujeme nejlepší strategii, při realizaci investice pečujeme o její naplňování a optimalizujeme veškeré legislativní i technické procesy. Předcházíme rizikům výběrem nejlepší možné strategie v začátku i průběhu investice. V případě nepředvídatelných okolností dokážeme najít rychlé a efektivní řešení.

Investiční pobídky

Zajišťujeme rozhodnutí o investičních pobídkách. Zajistíme „nejen“ finančně-právní poradenství, projekt dokážeme posoudit i z technického hlediska. Nastavení strategie pro investiční pobídky koordinujeme i z pohledu stavebně technických povolení, procesy navzájem optimalizujeme. Máme zkušenosti s projekty schvalovanými v ČR i notifikovanými u Evropské komise, spolupracujeme s nejlepšími odborníky na finanční poradenství a soutěžní právo v ČR i Bruselu.

Návaznost na jiné obory

Investiční projekty posuzujeme ve všech jejich souvislostech. Zprostředkujeme a zkoordinujeme spolupráci s renomovanými odborníky v dalších oborech jako soutěžním právu, finančním plánování, daňovém poradenství, energetice.

Elite Permitting
Naše hodnoty
  • Kontinuita Podílíme se na projektu od plánování strategie až po dokončení investice. Naše práce nekončí dosažením dílčího výsledku, naším cílem je klientův cíl.
  • Žádné prázdné sliby Nastavujeme procesy tak, aby splnily očekávání klienta a současně vyhovovaly legislativním i technickým požadavkům. Nespoléháme se na zaběhnuté postupy, hledáme inovativní řešení.
  • Férový přístup Pracujeme pro klienta a důsledně chráníme jeho zájmy. Vždy.
Čteme pro Vás mezi řádky.

Projekty

V současné době pracujeme na následujících projektech.
S dotazy ohledně těchto projektů nás kontaktujte na čísle: +420 739 318 837

Projekty patří k nejvýznamnějším zahraničím investicím na území ČR.
Omlouváme se, více detailů z důvodu zachování mlčenlivosti vůči klientům nezveřejňujeme.

Kontakt

Elite Permitting

Ing. Martina Myšková

myskova@elitepermitting.czoffice@elitepermitting.cz +420 739 318 837Datová schránka: fiywpht
Adresa sídla: Kopretinová 4, Brno 637 00

Kanceláře

Kopretinová 4, Brno 637 00
Litoměřická 272, 411 08 Štětí
Místecká 762, Paskov 739 21


IČO: 02797381
Registrována u Magistrátu města Brna